Rambursare TVA din Marea Britanie (UK-ANGLIA)

 

picture-of-united-kingdom

 

Marea Britanie nu excede de la impunerea preferintelor in rambursarea de TVA extern.

Situatia din punct de vedere al cotei de TVA in Marea Britanie este urmatoarea :

Cota TVA Marea Britanie

Cota TVA standard :20 % (Ianuarie 2011)

Cota TVA redusa : 5% reparatii la propietati; o% alimente,carti,produse farmaceutice, tratamente medicale, transport pasageri, ziare, haine copii

In tabelul de mai jos sunt explicate articolele Directivei 9/ 2008 a CE, care sunt cerute de completarea Declaratiei 318 ANAF.

 

Articol 9.2 sub-coduri cerute DA
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) DA
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor  pentru care se cere xerox facturile de combusibil : 200 GBP alte facturi : 750 GBP
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) DA
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) 1. EN
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) Nu sunt alte constrangeri in afara de cererea pe un an calendaristic si cererea pentru mai putin de 3 luni.
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) pentru un an valoarea TVA este de minim 35 GBP pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 295 GBP
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) NU
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email   daca accepta sau respinge cererea ) NU
Poate fi depusa cererea de o a treia parte CU imputernicire legala
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte DA, persoana juridica platitoare de TVA, iar contul de transfer sa fie din UE
Perimite corectari ale cererii initiale DA

Lista cu sub-codurile o regasiti mai jos. Ele sunt neceare in completarea declaratiei de TVA 318.

 

Subcod Descriere  
     
1.  Combustibil  
1.6 Combustibil achiziţionat pentru revânzare
2 Inchiriere de mijloace de transport
2.2 Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători
2.4 Închiriere de mijloace de transport de bunuri
2.5 Închiriere de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple
2.5.1 Folosite exclusiv în interes de serviciu
2.5.2 Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto
2.6 Închiriere de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg
2.6.1 Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto
2.6.2 Folosite exclusiv în interes de serviciu
2.7 Închiriere de autovehicule din categoria M1 pentru pasageri
2.9 Închiriere de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri
3 cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât

bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2);

3.2 Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători
3.2.1 Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători
3.2.2 Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători
3.2.3 Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători
3.4 Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri
3.5 Întreţinerea autovehiculelor de pasageri şi cu întrebuinţări multiple
3.6 Întreţinerea motocicletelor, rulotelor şi ambarcaţiunilor de agrement sau de sport, şi a aeronavelor cu o masă de minimum 1.550kg
3.6.1 Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat
3.6.2 Folosite în alte interese de serviciu
3.7 Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple
3.7.1 Folosite exclusiv în interes de serviciu
3.7.2 Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat
3.7.3 Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 3.7.2
3.8 Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de minimum 1.550kg.
3.8.1 Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat
3.8.2 Folosite în alte interese de serviciu
3.9 Achiziţionare de autovehicule din categoria M1 pentru pasageri
3.10 Achiziţionare de accesorii pentru autovehicule din categoria M1 pentru pasageri, inclusiv asamblarea şi instalarea acestora
3.12 Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri folosite pentru operaţiuni comerciale
4 taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor
5 cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu

mijloacele de transport public

5.1 Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
5.2 Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
5.3 Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres
5.3.1 Pentru organizatorul evenimentului
5.3.2 Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator
6 Cazare
6.1 Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
6.2 Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
6.4 Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres
6.4.1 Pentru organizatorul evenimentului
6.4.2 Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator
6.5 Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru un angajat al persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii
6.6 Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru activităţi de revânzare
6.7 Cheltuieli pentru închiriere de camere, altele decât cele de la subcodul 6.5 sau 6.6
7 Servicii de catering si restaurant
7.1 Servicii de catering puse la dispoziţie de hoteluri, de baruri, de restaurante şi de pensiuni, inclusiv micul dejun
7.1.1 Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
7.1.2 Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
7.2 Servicii de catering puse la dispoziţie în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres
7.2.1 Pentru organizatorul evenimentului
7.2.2 Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator
7.4 Serviciile restaurantelor achiziţionate pentru revânzare
8 Acces la targuri si expozitii
8.1 Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
8.2 Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia
9  cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment

și spectacol

9.1 Cumpărarea de alcool
9.2 Cumpărarea de tutun prelucrat
9.3 Cheltuieli pentru recepţii, spectacole şi de protocol
9.3.1 Pentru scopuri publicitare
9.3.2 Nu pentru scopuri publicitare
9.4 Cheltuieli pentru întreţinerea ambarcaţiunilor de agrement
9.5 Cheltuieli pentru obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
9.6 Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole în scopuri publicitare
9.7 Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole, altele decât cele de la subcodurile 9.1, 9.2 şi 9.3
10 ALTELE
10.1 Instrumente
10.2 Reparaţii efectuate în termenul de garanţie
10.3 Servicii legate de învăţământ
10.4 Lucrul la proprietate
10.4.1 Lucrul la proprietatea imobiliară
10.4.2 Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă
10.4.3 Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3
10.5 Achiziţionare sau închiriere de proprietate
10.5.1 Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară
10.5.2 Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement
10.5.3 Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement
10.5.4 Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2
10.6 Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie
10.7 Cadouri cu o valoare scăzută
10.8 Cheltuieli de birou
10.9 Participarea la târguri şi seminarii
10.9.1 Târguri
10.9.2 Seminarii
10.9.3 Învăţământ
10.9.4 Formare profesională
10.10 Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole
10.11 Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE
10.12 Cheltuieli pentru trimiterea de faxuri şi convorbirile telefonice referitoare la cazare
10.13 Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului
10.14 Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6
10.15 Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4
10.16 Lucrul la proprietate
10.16.1 Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement
10.16.2 Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1
10.16.3 Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1
10.16.4 Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3
10.17 Cheltuieli pentru proprietate
10.17.1 Cheltuieli pentru proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement
10.17.2 Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1

 

 

Mai jos aveti link catre autoritatea responsabila de rambursare TVA :

tp://www.hmrc.gov.uk/index.htm

 

 

https://online.hmrc.gov.uk/login?

GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=Common&GAURI=https://online.hmrc.gov.uk/home&Reason=-1&APPID=Common&URI=https://online.hmrc.gov.uk/home

 

Comentarii

comentarii

Permanent link to this article: http://recuperaretvaextern.com/2016/06/rambursare-tva-din-marea-britanie.html

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.